Defose Logo

Keittiötoimintojen analyysi seuloo ammattikeittiön prosessit ja nostaa esiin ammattikeittiösi kehityskohteet

Arki tekee usein tehottomuudestakin rutiinia. Ulkopuolisen keittiöammattilaisen näkemys auttaa virittämään toiminnan kuntoon ja lopettaa turhan tehottomuuden tekemisessä. Kun ammattikeittiön prosessit ovat kunnossa, työ sujuu.

Saat viiden tärkeimmän kehityskohdan tehtävälistan perusteluineen.

Onko keittiösi menettänyt tehokkuuttaan ja palaako rahaa aivan turhaan?

Vastauksen selvittämisessä auttaa ulkopuolinen asiantuntijaselvitys. Defose-tutka™ keittiötoimintojen analyysi antaa perustellun palautteen ja käytännöllisen tehtävälistan tekemisen ja johtamisen tueksi.

Sisäpuolelta ei voi nähdä kaikkea

Omat rutiinit ja aina samanlaisena toistuva arki estävät petollisen helposti kyvyn nähdä, mikä on joko itsestään selvä tai taitavasti piiloutuva toimintatapa, joka vaikeuttaa ammattikeittiösi sujuvaa ja tehokasta toimintaa. Nämä lamaannuttavat ammattikeittiön prosessit ja tehokkuuden muun muassa lisäämällä työtunteja ja hävikkiä. Työhyvinvointikin on joskus koetuksella, mikä saattaa näkyä myös heikentyneenä kykynä tuottaa tavoiteltuja asiakaskokemuksia.

Keittiötoimintojen analyysi seuloo ammattikeittiön prosessit ja nostaa esiin ammattikeittiösi kehityskohteet.

Ota yhteyttä, niin selvitetään tarpeesi!

Mitä Defose-tutka™ -keittiötoimintojen analyysi sisältää?

Miten Defose-tutka™ keittötoimintojen analyysi maksaa itsensä takaisin?

Investointisi ulkopuoliseen näkemykseen ja saamaasi toimenpidelistaan maksaa itsensä takaisin vähentyneenä hävikkinä, tuottavuuden lisäyksenä, parantuneena työhyvinvointina sekä tyytyväisempinä asiakkaina. Tämä edellyttää toki, että ryhdyt toteuttamaan analyysin tuloksena saamiasi toimenpiteitä ja seuraamaan niiden vaikutuksia.

Miten Defose-tutka™ keittiötoimintojen analyysi toteutetaan?

Defose-tutka™ on kestoltaan kaksi päivää. Kokonaisuuteen sisältyvät keittiötoiminnan katselmuksen jälkeinen loppuraportti sekä keskustelu käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi raportin lopputulosten pohjalta. Katselmuksen aikana tehtävät avoimet haastattelut toteutetaan siten, että ne eivät vaikuta häiritsevästi normaalin työpäivän kulkuun keittiössä.
Ruokahävikin vähentäminen ruokapalveluissa

Haluatko kysyä lisää edellisistä hankintasi valmisteluun ja laitekilpailutukseen liittyvistä Defose-tutka™-palveluista?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!