Ammattikeittiölaitteet – markkinaselvitys ja laitevertailut

Autamme löytämään Sinulle sopivimmat ammattikeittiölaitteet!

Defose-tutka™ etsii hankintasi vaatimukset parhaiten täyttävät ammattikeittiölaitteet. Markkinaselvityksestä on merkittävää apua myös hankinnan valmistelun jälkeisessä laitekilpailutuksessa. Palvelumme avulla toteutat onnistuneen hankintamenettelyn ja varmistat tavoitteidesi mukaisen ammattikeittiön laitehankinnan.

Selvitämme koko markkinatarjonnan – perustelemme vaihtoehdot!

Markkinoilla olevien ammattikeittiölaitteiden valikoima tarjoaa useita vaihtoehtoja toteuttaa tavoitellut ruokapalvelut. Onnistuneen hankinnan toteuttamiseksi kannattaa selvittää perusteellisesti, mitä vaihtoehtoja on tarjolla ja millainen kokonaisuus antaa investoinnillesi parhaan hyödyn.

Yksittäisillä ominaisuuksilla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja ammattikeittiölaitteen elinkaaren aikana. Edut liittyvät esimerkiksi energiankulutuksen hallintaan, valmistushävikin vähenemiseen, työergonomian paranemiseen ja moneen muuhun asiaan. Defose-tutka™vertailee eri vaihtoehtoja ja määrittelee sinulle valmiiksi niistä ne, jotka täyttävät parhaiten tulevan hankintasi tavoitteet.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu sekä julkisille hankintayksiköille että yrityksille, jotka valmistelevat investointeja ammattikeittiölaitteisiin.

Mitä hyödyt tästä palvelusta hankintasi valmistelussa?
 • Saat asiantuntijan laatiman, perustellun esityksen hankintaasi parhaiten sopivista ammattikeittiölaitteista.
 • Saat perusteltua tietoa siitä, mitä laitteita tai niiden ominaisuuksia hankinnassa ja valinnassa kannattaa painottaa.
 • Varmistut siitä, että myös viimeiset tekniset innovaatiot ja niiden tuomat mahdollisuudet tulevat arvioiduiksi sinun tarvelähtökohdistasi.
 • Vältät yli- ja ali-investoinnit, jotka seuraavat vääristä laitevalinnoista, vääränkokoisista laitteista tai sopimattomasta laitemäärästä.
 • Varmistut siitä, että kaikkien laitetoimittajien tarjoamat vaihtoehdot tulevat hankintasi valmistelussa tasapuolisesti huomioiduiksi.
Mitä palvelu sisältää?
 • Tarkan perehtymisen hankintasi valmistelun tavoitteisiin
 • Teknisen vuoropuhelun laitetoimittajien kanssa tarkoitukseesi sopivista vaihtoehdoista
 • Tavoitteidesi mukaisen laitetoimittajilta saatujen tietojen arvioinnin ja vertailun.
 • Selkeän kirjallisen ja suullisen selvityksen perusteluineen parhaista laiteratkaisuvaihtoehdoista, niiden oleellisista ominaisuuksista sekä niistä eduista, jotka ovat merkityksellisimpiä juuri sinun hankintatarpeesi kannalta.

Hankinnan valmisteluvaiheessa tarjoamme lisäksi asiantuntijapalveluita muun muassa

 • hankintaprosessin suunnitteluun
 • hankintatavoitteiden selkeyttämiseen
 • markkinainformaatiotilaisuuksien järjestämiseen.
Ammattikeittiölaitteiden kilpailutus

Tarjouspyynnön laadinta saattaa muodostua haasteeksi hyvästä valmistelusta huolimatta. Ammattikeittiölaitteilta vaadittavien ominaisuuksien määrittely tarjouspyyntöön siten, että saat juuri tavoitteidesi mukaisia laitetarjouksia, on usein haastavaa.

Helpoin ja turvallisin tapa kilpailuttaa laitetoimittajat on hyödyntää Defosen asiantuntijoiden yli 20 vuoden kokemusta ammattikeittiölaitteista. Siten varmistat, että et menetä rahaa tuottamattomiin laiteinvestointeihin. Mikäli hankintasi on tapahduttava hankintalain velvoitteiden mukaisesti, huolehdimme luotettavasti menettelyn lainmukaisuudesta.

Haluatko kysyä lisää edellisistä hankintasi valmisteluun ja laitekilpailutukseen liittyvistä Defose-tutka™-palveluista?

Ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme. Tämän yhteystiedot -linkin takaa löydät kaikki yhteystietomme. Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella.