Yritys

Defose Oy – ammattikeittiöiden asiantuntija

Defose Oy on asiantuntijapalveluja ammattikeittiöille ja ruokapalvelualalle tarjoava yritys, jonka tavoitteena on kehittää asiakkaidensa ruokapalvelun erinomaisuutta. Defosen tarjoamiin palveluihin kuuluvat ammattikeittiösuunnittelu, hankesuunnittelu, markkinaselvitykset ja laitevertailut, erilaiset analyysit ja selvitykset sekä johdon, esimiesten ja henkilöstön koulutukset ja valmennukset.

Defosen toiminnassa korostuvat asiakasläheinen palvelu sekä luotettava kumppanuus.  Defosen ajattelussa keskeistä on erinomaisuuden tavoittelu jatkuvan oppimisen kautta sekä edistyminen merkityksellisten asioiden tekemisessä.

Defose on kahden suomalaisen yrittäjän itsensä omistama ketterä yritys. Molemmat yrittäjät ovat toimineet ja työskennelleet koko ikänsä ruoan parissa ruokapalvelu- ja ammattikeittiöalalla. Työkokemusta on kertynyt niin kansainvälisistä tehtävistä kuin esimiestyöstäkin. Molemmilla yrittäjillä on myös elintarvike- ja ruokapalvelualojen korkeakoulututkinnot. Ammattikeittiö on siis molemmille tuttu ympäristö niin teoriassa kuin käytännössäkin. Tämä varmistaa, että Defosen ajattelu lähtee aina liikkeelle ruoasta ja asiakkaista.

Defose Oy:n tarina

Defose Oy perustettiin 2017, ei hetken mielijohteesta, vaan intohimosta auttaa ruokapalvelualaa kaikilla niillä käytettävissä olevilla kyvyillä ja taidoilla, joita olimme elämän varrelta keränneet. Ja olihan sitä kertynyt, suurelta osin kovalla työllä, mutta myös olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Halumme kehittää ruokapalvelualaa asiakasläheisesti ja laaja-alaisesti oli niin voimakas, että parhaaksi ratkaisuksi  koimme oman yrityksen perustamisen. Sen kautta voimme tarjota monipuolista osaamistamme laaja-alaisesti asiakkaidemme hyväksi.

Defose-nimen tarina

Nimi Defose tulee sanoista ”Dedicated to Food Service Excellence.  Se kertoo syyn Defosen olemassaololle. Olemme omistautuneet erinomaisten ruokapalvelujen kehittämiselle. Erinomaisuudella tarkoitamme sitä, että sekä asiakkaamme että heidän asiakkaansa eli ruokapalvelujen käyttäjät, voivat vilpittömästi ja tyytyväisinä todeta, että ”onpa erinomaista”.

Ajatuksia erinomaisuudesta

Ajattelemme erinomaisuuden eräänlaisena janana. Sen asteikolla voi jokainen ruokapalvelun tarjoaja  jatkuvan parantamisen ajattelutapaa noudattaen kehittyä ja liikkua eteenpäin lähemmäksi täydellisyyttä. Tätä ääripistettä ei voi käytännössä koskaan saavuttaa, koska aina on varaa parantaa. Riittää kuitenkin, kun asiakkaamme pystyvät toistuvasti  tuottamaan erinomaisia asiakaskokemuksia asiakkailleen ja olemalla samalla itse henkilöstöineen tyytyväisiä.

Lupaus erinomaisesta ruokapalvelusta on lunastettava joka kerta. Asiakaskokemuksen erinomaisuus syntyy kokonaisuudesta. Ruokatuotteen tulee olla kunnossa ja palvelun täytyy tuntua palvelulta. Tämä toteutuu vain, kun tekeminen ja kokonaisuus on hyvin suunniteltu ja sisäistetty. Tässä auttaa Defose Oy:n palvelutarjooma. Sen pääpainopistealueita ovat tavoitteellinen ammattikeittiösuunnittelu, tarkka hankesuunnittelu, riippumattomat ja asiakaslähtöiset laitehankinnat ja -vertailut sekä eri tarpeisiin pureutuvat johdon, esimiesten ja henkilöstön koulutukset ja valmennukset.

Jatkuva parantaminen – yhdessä olemme enemmän

Jatkuva parantaminen edellyttää, että on avoin oppimaan uusia asioita. Parhaiten oppii vuorovaikutuksessa ihmisten – asiakkaiden kanssa ja verkostoissa. Uutta ja erinomaista syntyy vain siellä missä tapahtuu, tehdään tulevaisuutta ja ratkaistaan asioita, joihin tarttuminen vaatii ennakkoluulottomuutta, rohkeutta, omistautumista ja sen oivaltamista, että yhdessä ihmiset voivat aina saavuttaa enemmän.

Tunnemme tekniikan, mutta tunnemme myös keittiön. Se on sitä todellisuutta, joka meitä ja asiakkaitamme yhdistää.  Nyt Defosen kautta haluamme pyöräyttää ympäri pääkopassamme kaiken keräämämme tiedon, taidon ja kokemuksen. Niiden avulla haluamme tuottaa uusia oivalluksia ja arvoa koko ruokapalvelualalle ja kaikille asiakkaillemme.

Erinomaisuuden voi saavuttaa vain jatkuvasti oppimalla sekä oppimaansa jakamalla ja jalostamalla. Haluamme, että Sinunkin ruokapalveluasi luonnehditaan erinomaiseksi – asiakkaiden suusta kuultuna.

Juha ja Petri


Yrittäjät

Juha Jokinen

Juha on työskennellyt koko ikänsä ruoan ja ruokapalvelujen parissa. Ensimmäisiä kokemuksia hän keräsi niin ravintolasta, juhlapalveluista kuin sairaalakeittiöstäkin. Defosea edeltäneet 21 vuotta hän työskenteli ammattikeittiöalalla laite- ja ratkaisutoimittajalla osallistuen asiakkaiden ruokapalvelujen ja koko toimialan kehittämiseen myös kansainvälisesti. Koulutukseltaan Juha on elintarviketieteiden maisteri (ETM, M. Sc., food economics, Helsingin yliopisto) ja Dip DigM (Professional Diploma in Digital Marketing by IDM).

Juha on kiitelty ja innostava puhuja, jonka viestintätaitoja arvostetaan laajalti. Ammattikeittiö- ja ruokapalvelualalla on keskeistä osata ja ymmärtää muun muassa asiakaspalvelun ja viestinnän koukeroita. Juhan vahva laitetuntemus ja ymmärrys ammattikeittiön prosesseista muodostaa vankan perustan uusien ideoiden kehittämiselle ja toteuttamiselle.

Juha uskoo, että erinomainen lopputulos saavutetaan yhdistämällä ja jakamalla oma osaaminen niiden kanssa, jotka ovat valmiita jalostamaan yhteisestä osaaamisen kokonaisuudesta itselleen timantteja. Yhdessä tehden hiotaan kirkkaimmat timantit. Juha ei suostu uskomaan, että Suomessa ei osattaisi palvella asiakkaita tai valmistaa erinomaista ruokaa, joka jättää asiakkaiden mieliin miellyttävän tunnejäljen ja kokemuksen, jota on kiva muistella vielä vuosienkin jälkeen. Juha haluaa olla ”fosettaja” eli henkilö, joka kehittää ruokapalveluja kohti erinomaisuutta. Hän kutsuu mukaan kaikki muutkin ruokapalveluammattilaiset taivaltamaan yhteistä laatupolkua kohti erinomaisuutta.

Petri Jurvanen

Petri JurvanenPetri on toiminut koko työuransa ammattikeittiöiden parissa. Hänellä on pitkä työkokemus sekä ruoanvalmistuksesta että ammattikeittiön esimiestehtävistä. Aktiivisen keittiöuransa jälkeen hän on vastannut useiden hankkeiden ammattikeittiösuunnittelusta sekä eri ruokatuotantomenetelmien kehittämisestä asiakkaiden vaatimuksia vastaaviksi. Lisäksi hän on kokenut ruokapalvelualan kouluttaja ja valmentaja. Koulutukseltaan Petri on MBA, restonomi ja AmO. Hän on myös suorittanut Lean Six Sigma GB:n.

Petrin vahvuutena on asiakkaiden ja heidän liiketoimintaympäristönsä vahva tuntemus. Avoin suhde asiakkaaseen ja koko projektiryhmään on oleellista, sillä ammattikeittiösuunnittelussa onnistunut palvelu luodaan vain yhdessä asiakkaan kanssa. Petrin tavoitteena on ketterä ja tehokas ammattikeittiösuunnittelu. Sen lopputuloksena pitää hänen mielestään aina olla kokonaisuus, joka antaa parhaan mahdollisuuden erinomaisen asiakokemuksen tuottamiseksi – sekä asiakkaalle että myös asiakkaan asiakkaalle.