Yritys

Defose Logo

Development

Focus

Service

Ilo palvella!

Defosen toiminnassa korostuvat asiakasläheinen palvelu sekä luotettava kumppanuus. Defosen ajattelussa keskeistä on erinomaisuuden tavoittelu jatkuvan oppimisen kautta sekä edistyminen merkityksellisten asioiden tekemisessä.

Nimen takana kolme keskeistä arvoa

Nimi Defose sisältää kolme keskeistä arvoa ja periaatetta, jotka ohjaavat Defosen toimintaa. Nämä ovat Development (jatkuva kehittyminen), Focus (huomion keskittäminen, fokusointi) sekä Service (erinomainen palvelu).

Development: jatkuva kehittyminen

Jatkuva kehittyminen edellyttää, että on avoin oppimaan uusia asioita. Parhaiten oppii vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja verkostoissa. Uutta ja erinomaista syntyy vain siellä missä tapahtuu, tehdään tulevaisuutta ja ratkaistaan asioita, joihin tarttuminen vaatii ennakkoluulottomuutta, rohkeutta, omistautumista ja sen oivaltamista, että yhdessä ihmiset voivat aina saavuttaa enemmän. Olemme kaikki vähintään jossain määrin luontaisesti uteliaita ja myös halukkaita oppimaan. Tätä piirrettämme meidän tulee vaalia ja kehittää jatkuvasti itseämme ja myös oppimistamme.

Focus: huomion keskittäminen, fokusointi

Jos voimavarojaan ja keskittymistään hajottaa samanaikaisesti moneen asiaan, tekemisen laatu ja lopputulos ei ole paras mahdollinen. Multitasking ei ole aivojemme juttu. Keskittymällä kerralla vain yhteen asiaan – mieluiten aina kaikkein merkityksellisimpään – saavutamme parhaita tuloksia. Tätä fokusointia kuvaa Defosen logon O-kirjaimen keskellä oleva punainen piste. Se kuvaa asiakasta. Siihen keskityn ja se on palvelujeni lähtökohta.

Service: erinomainen palvelu

Koska Defosen tehtävä on auttaa asiakkaitaan menestymään, on hyvä ja luotettava asiakaspalvelu keskeinen Defosen toimintaa ohjaava arvo. Lupausten pitäminen, asiakkaille parhaiden ratkaisujen löytäminen sekä vaivaton asiointi tuottavat parhaita asiakaskokemuksia. Näin toimimalla autan parhaiten omia asiakkaitani heidän omassa asiakaspalvelutyössään, joka puolestaan on heidän menestyksensä peruskivi.
Juha Jokinen

Juha Jokinen

Koulutus

Elintarviketieteiden maisteri (ETM), elintarvike-ekonomia, Helsingin yliopisto); Dip DigM (Professional Diploma in Digital Marketing, IDM, UK).

Työtehtävät

Pitkät työurat (Metos Oy, Fazer Leipomot Oy) ja monenlaisia tehtäviä (markkinointi, kansainvälinen tuotevastuu, asiakaslehden päätoimittaja, tuotekehitys), joissa on aina ollut vahva markkinoinnillinen ja viestinnällinen painotus. Merkittäviä tuotelanseerauksia, suuria asiakastapahtumia, lukuisia esiintymisiä ja julkaistuja artikkeleita sekä sisällöntuotantoa eri viestintäkanaviin.

Luovuus

Useita tuotenimiä ja brändejä tarinoineen, 200+ biisien sanoituksia, runoja, puheita, käsikirjoituksia

Asiantuntevaa palvelua jo vuodesta 2017

Historia

Defose on perustettu vuonna 2017. Alusta asti olemme tarjonneet palveluita ruokapalvelu- ja ammattikeittiöalalle, josta meillä on vuosien mittainen kansainvälinen kokemus. Koko ajan rinnalla olemme tarjonneet myös erilaisia viestintä- ja johtamistaitoja kehittäviä ja tukevia palveluja, jotka soveltuvat useille toimialoille.


Defose syntyi, koska ammattikeittiöalalla oli tyydyttämätöntä kysyntää konsultointipalveluille, jotka olivat laitetoimittajista riippumattomia. Pystyimme tarjoamaan pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvan asiantuntijanäkemyksen siitä, miten, missä ja millaisilla ammattikeittiölaitteilla ruokaa kannattaa valmistaa. Tunsimme ammattikeittiölaitteet, erilaiset ruokatuotantomentelmät sekä toimialan jtoimintaympäristön.


Huomasimme myös tarpeen auttaa asiakkaitamme viestintään liittyvissä taidoissa. Havaitsimme, että viestintää oli liian vähän, se ei tavoittanut tai se ei puhutellut. Monella alalla osaajista on pulaa. Kun alan vetovoima tai henkilöstön pitovoima ovat heikkoja, johtamisessa ei ole varaa epäonnistua. Näissä haasteissa hyvistä viestintätaidoista on apua. Viestintätaitojen merkitys näyttää koko ajan kasvavan, joten se on ollut luonteva osa myös Defosen palvelutarjontaa alusta alkaen.

Haluatko ottaa kehitysloikan viestinnässäsi tai kehittää ammattikeittiösi toimintaa?

Tilaa uutiskirje, niin saat hyödyllistä ja virikkeellistä luettavaa!