Keittiötoiminnot – analyysi

Ammattikeittiön prosessit

Keittiötoimintojen analyysi seuloo ammattikeittiön prosessit ja nostaa esiin ammattikeittiösi kehityskohteet.

Arki tekee usein tehottomuudestakin rutiinia. Ulkopuolisen keittiöammattilaisen näkemys auttaa virittämään toiminnan kuntoon ja lopettaa turhan tehottomuuden tekemisessä. Kun ammattikeittiön prosessit ovat kunnossa, työ sujuu.

Saat viiden tärkeimmän kehityskohdan tehtävälistan perusteluineen.

Omat rutiinit ja aina samanlaisena toistuva arki estävät petollisen helposti kyvyn nähdä, mikä on joko itsestään selvä tai taitavasti piiloutuva toimintatapa, joka vaikeuttaa ammattikeittiösi sujuvaa ja tehokasta toimintaa. Nämä lamaannuttavat ammattikeittiön prosessit ja tehokkuuden muun muassa lisäämällä työtunteja ja hävikkiä. Työhyvinvointikin on joskus koetuksella, mikä saattaa näkyä myös heikentyneenä kykynä tuottaa tavoiteltuja asiakaskokemuksia.

Onko keittiösi menettänyt tehokkuuttaan ja palaako rahaa aivan turhaan?

Vastauksen selvittämisessä auttaa ulkopuolinen asiantuntijaselvitys. Defose-tutka™ keittiötoimintojen analyysi antaa perustellun palautteen ja käytännöllisen tehtävälistan tekemisen ja johtamisen tueksi.

Kenelle Defose-tutka™ on tarkoitettu?

Defose-tutka™ keittötoimintojen analyysi on tarkoitettu kaikille ammattikeittiöille, jotka haluavat jatkuvasti parantaa tekemistään ja keskittyä tehokkaan toiminnan antamiin mahdollisuuksiin tuottaa unohtumattomia asiakaskokemuksia kannattavasti.

Mitä Defose-tutka™ -keittiötoimintojen analyysi sisältää?
  • perustietojen ja lähtökohtien kokoaminen ja analyysi
  • havainnointitutkimus keittiössä
  • tarkentavat haastattelut ja keskustelut eri organisaatiotasojen kanssa
  • kirjallinen raportti, jossa viisi tärkeintä konkreettista kehityskohdetta
  • analyysin purku- ja keskustelutilaisuus, kaksi tuntia
Mitä Defose-tutka™ edellyttää?

Defose-tutka™ keittötoimintojen analyysi saattaa tuottaa tuloksen, joka ei miellytä kaikkia. Toimintaa voi aina kehittää ja kehitystä tapahtuu vain muutoksen kautta. Palvelu edellyttää

  • johdon halua ja sitoutumista toiminnan kehittämiseen
  • perus- ja lähtökohtatietojen siirtämistä analysoijien käyttöön (suullinen, kirjallinen)
  • lyhyiden haastatteluhetkien järjestämistä. (Haastattelut toteutetaan ensisijaisesti työn lomassa)
  • aikaa havainnointiraportin purku- ja keskustelutilaisuudelle, joka kestää  noin kaksi tuntia

Keittiötoimintojen analyysi keskittyy tekemiseen, ei työn tekijöihin henkilöinä. Palvelun on tarkoitus nostaa esiin asioita ja seuloa esiin potentiaalisia ja merkityksellisiä kehityskohteita.

Miten Defose-tutka™ keittötoimintojen analyysi maksaa itsensä takaisin?

Investointisi ulkopuoliseen näkemykseen ja saamaasi toimenpidelistaan maksaa itsensä takaisin vähentyneenä hävikkinä, tuottavuuden lisäyksenä, parantuneena työhyvinvointina sekä tyytyväisempinä asiakkaina. Tämä edellyttää toki, että ryhdyt toteuttamaan analyysin tuloksena saamiasi toimenpiteitä ja seuraamaan niiden vaikutuksia.

Miten Defose-tutka™ keittiötoimintojen analyysi toteutetaan?

Defose-tutka™ on kestoltaan kaksi päivää. Kokonaisuuteen sisältyvät keittiötoiminnan katselmuksen jälkeinen loppuraportti sekä keskustelu käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi raportin lopputulosten pohjalta. Katselmuksen aikana tehtävät avoimet haastattelut toteutetaan siten, että ne eivät vaikuta häiritsevästi normaalin työpäivän kulkuun keittiössä.

Haluatko lisätitetoja Defose-tutka™ keittötoimintojen analyysi -palvelusta?

Tämän yhteystiedot -linkin takaa löydät kaikki yhteystietomme. Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella.