Yritys Vanha

Defose – viestisi virittäjä

Defose tarjoaa viestinnän asiantuntijapalveluja ja kehittää asiakkaidensa toiminnan erinomaisuutta. Defosen tarjoamiin palveluihin kuuluvat muun muassa johdon, esimiesten ja henkilöstön koulutukset ja valmennukset. Hyvät viestintätaidot ovat keskeisiä opittavia taitoja, joiden avulla tehdään onnistunutta viestintää. Se puolestaan auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Defosen toiminnassa korostuvat asiakasläheinen palvelu sekä luotettava kumppanuus.  Defosen ajattelussa keskeistä on erinomaisuuden tavoittelu jatkuvan oppimisen kautta sekä edistyminen merkityksellisten asioiden tekemisessä.

Defosen tarina

Defose on perustettu vuonna 2017. Ennen Defosea olin työskennellyt vuosia suurissa organisaatioissa lähellä asiakasrajapintaa. Päämääränäni oli aina ollut etsiä asiakkailleni parhaita mahdollisia ratkaisuja ja auttaa heitä saavuttamaan omat tavoitteensa. Monet tilanteen vaativat ketteryyttä, joustavuutta ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Suurten koneistojen tasainen jauhanta ei ymmärrettävästi voinut mitenkään kaikkiin niihin taipua.

Intohimoni palvella asiakkailta oman erityisosaamisen avulla paremmin, joustavammin ja yksilöllisemmin kasvoi kasvamistaan. Katsoin, että jokaisella asiakkaalla tulee olla mahdollisuus – heille sopiva vaihtoehto – saada hyvää palvelua, jonka avulla he voivat kehittää omaa toimintaansa ja saavuttaa tavoitteensa.

Defosen palvelut hakivat aluksi muotoaan. Se oli täysin luonnollista, sillä tarve tulee aina asiakkailta. Yhdestä periaatteesta halusin kuitenkin pitää kiinni. Kun tehdään, tehdään hyvin. Asiakkaan asia on aina hänelle tärkeä. Ja luottamus – se on myös asiakassuhteiden peruskivi.

Kun seurasin eri organisaatioiden toimintaa ja heidän pyrkimyksiään palvella asiakkaitaan, vahvistui käsitykseni, että lähes kaikkeen tekemiseemme ja siihen, kuinka siinä onnistumme, vaikuttaa oleellisesti kykymme tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Yhteistyö puolestaan edellyttää kykyä viestiä ja kommunikoida tavalla, joka herättää luottamusta ja edistää yhteistä hyvää. Hyvä kommunikaatio on keskeinen tekijä, kun johdetaan yrityksiä, organisaatioita ja yhteisöjä – ainakin menestyviä sellaisia. Valmistellessani eräänä iltana seminaariesitystäni vaikuttavasta viestinnästä koin intensiivisessä flow-tilassa vahvasti, että taito viestiä on yksi tärkeimmistä opittavista taidoistamme. Tämän taidon oppimista haluan omalla osaamisellani edistää.

Defose – nimen tarina

Nimi Defose sisältää kolme keskeistä arvoa ja periaatetta, jotka ohjaavat Defosen toimintaa. Nämä ovat Development (jatkuva kehittyminen), Focus (huomion keskittäminen, fokusointi) sekä Service (erinomainen palvelu).

Development – jatkuva kehittyminen, oppiminen ja toiminnan parantaminen on paras tae pitkäaikaiselle menestykselle. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ei voi menestyä, jos ei jatkuvasti opettele uutta ja kehitä toimintaansa.

Jatkuva kehittyminen edellyttää, että on avoin oppimaan uusia asioita. Parhaiten oppii vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja verkostoissa. Uutta ja erinomaista syntyy vain siellä missä tapahtuu, tehdään tulevaisuutta ja ratkaistaan asioita, joihin tarttuminen vaatii ennakkoluulottomuutta, rohkeutta, omistautumista ja sen oivaltamista, että yhdessä ihmiset voivat aina saavuttaa enemmän. Olemme kaikki vähintään jossain määrin luontaisesti uteliaita ja myös halukkaita oppimaan. Tätä piirrettämme meidän tulee vaalia ja kehittää jatkuvasti itseämme ja myös oppimistamme.

Focus – jos voimavarojaan ja keskittymistään hajottaa samanaikaisesti moneen asiaan, tekemisen laatu ja lopputulos ei ole paras mahdollinen. Multitasking ei ole aivojemme juttu. Keskittymällä kerralla vain yhteen asiaan – mieluiten aina kaikkein merkityksellisimpään – saavutamme parhaita tuloksia. Tätä fokusointia kuvaa Defosen logon O-kirjaimen keskellä oleva punainen piste. Se kuvaa asiakasta. Siihen keskityn ja se on palvelujeni lähtökohta.

Service – koska Defosen tehtävä on auttaa asiakkaitaan menestymään, on hyvä ja luotettava asiakaspalvelu keskeinen Defosen toimintaa ohjaava arvo. Lupausten pitäminen, asiakkaille parhaiden ratkaisujen löytäminen sekä vaivaton asiointi tuottavat parhaita asiakaskokemuksia. Näin toimimalla autan parhaiten omia asiakkaitani heidän omassa asiakaspalvelutyössään, joka puolestaan on heidän menestyksensä peruskivi.

Defosen kautta haluan tarjota asiakkailleni kaiken pääkoppani kertyneen tiedon, taidon ja kokemuksen. Niitä eri tavoin yhdistelemällä ja hyödyntämällä voin tuottaa uusia oivalluksia ja arvoa asiakkailleni.

Juha Jokinen, viestinvirittäjä

Juha Jokinen

Koulutus:  Elintarviketieteiden maisteri (ETM), elintarvike-ekonomia, Helsingin yliopisto); Dip DigM (Professional Diploma in Digital Marketing, IDM, UK).

Työtehtävät: Kaikille työurani tehtäville on ollut ominaista markkinointi- ja markkinointiviestintä, asiakasrajapinnan läheisyys sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen asiakkaille. Esiintymis- ja viestintätaitojeni kiitokset ja arvostus on useimmiten perusteltu vakuuttavalla ammattitaidollani, innostavalla otteellani sekä kyvylläni kiteyttää viesti konkreettiseksi ja mieleenpainuvaksi. Uskon, että erinomainen lopputulos saavutetaan yhdistämällä erilaisten ihmisten osaaminen. Se edellyttää, että jaamme omaa osaamistamme ja otamme kiinnostuneina ja avoimin mielin vastaan myös sen, mitä muilla on annettavaa.

Hyvä viestintä, hyvä asiakaspalvelu ja hyvä ihmisten johtaminen ovat kaikki opittavissa olevia taitoja. Tunnollinen harjoittelu ja motivaatiomme jatkuvaan itsemme kehittämiseen tekevät meistä lopulta mestareita tuottamaan muille ihmisille miellyttäviä tunnejälkiä ja kokemuksia. Niiden avulla voimme saavuttaa niitä asioita, joita tavoittelemme.