/

12.2.2021

Koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen lounasruokailussa

Leipäbuffet

Koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen lounasruokailussa vaatii paikallisiin olosuhteisiin sopivan keinovalikoiman järjestelmällistä käyttöä. Harvoin mikään yksittäinen keino riittää, mutta joukko erilaisia toimenpiteitä pienentää viruksen leviämisen riskiä jo aika mukavasti.

Terveysturvallisuutta parantavat keinot vaikuttavat asiakkaan kokemaan palvelupolkuun. Palvelumuotoilussa, jossa palveluja kehitetään ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, puhutaan usein kohtaamispisteistä. Valitettavasti juuri ihmisten väliset kohtaamiset kuuluvat siihen joukkoon, johon terveysturvallisuustoimenpiteitä on kohdistettava. Muutokset saattavat heikentää asiakkaan kokeman palvelun laatua. Vaikka palvelun kuluttaminen ei käytännössä muuttuisikaan kovinkaan paljon hankalammaksi, niin asiakas saattaa kokea muutoksen kielteisenä jo pelkästään muutoksen takia. Kokemukseen vaikuttaa myös asiakkaan asenne ja suhtautuminen koronaviruspandemiaan ja sen vaatimiin terveysturvallisuusohjeisiin.

Kerron seuraavassa esimerkkejä toimenpiteistä, joita ruokapalveluiden tarjoajat ovat ottaneet käyttöön koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi lounasruokailussa.

Väljästi ja puhtain käsin

Asiakaspaikkojen määrää on vähennetty, jotta asiakkaat voivat syödä väljästi turvaetäisyyksiä noudattaen. Tämä on tarkoittanut usein merkittävää vähennystä, esimerkiksi 50 %. Lounasruokailua on myös ajallisesti mahdollisuuksien mukaan porrastettu, jotta kaikki eivät tule syömään yhtä aikaa.

Turvaväleistä on muistutettu opaskyltein, henkilökunnan toimesta ja jopa asiakaskuulutuksin. Käsidesiä on asetettu tarjolle ravintolaan saavuttaessa ja useisiin pisteisiin ravintolan sisällä. Myös hengityssuojaimia on mahdollisuuksien mukaan ollut tarjolla.

Kuinka kauan puhdas on yhä puhdas?

Buffet-ruokailussa ottimien vaihtoväliä on tihennetty. Koska ottimia ei kuitenkaan useimmiten voida vaihtaa jokaisen asiakkaan jälkeen, lankeaa suurin vastuu tämän toimenpiteen tehokkuudesta asiakkaille itselleen. Heidän tulisi pestä ja desinfioida kätensä hyvin ennen buffetlinjastoille tuloa ja pitää kätensä puhtaana ja poissa kasvojensa läheltä koko ruoan ottamisen ajan. Puhdas käsi kontaminoituu heti, kun sillä koskettaa likaista pintaa.

Olen nähnyt buffet-tarjoilussa ratkaisun, jossa linjaston alkupäässä asiakkaille oli tarjolla kertakäyttökäsineitä, joiden käyttöä suositeltiin. Koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen lounasruokailussa kertakäyttökäsineitä käyttämällä voi tosin synnyttää ylioptimisten turvallisuudentunteen. Käsineet kontaminoituvat yhtä helposti kuin kädetkin, joten käsineidenkin pitäisi pysyä puhtaana koko niiden käytön ajan. Lisäksi kaikkien tulisi käyttää käsineitä ja vieläpä oikein, jotta tavoiteltava hyöty saavutettaisiin. Kaikki alkaa jo siitä, että kertakäyttökäsineet tulisi laittaa käsiin puhtain käsin.

Leivät ja levitteet valmiina

Lounaspaikoissa, joissa on ollut tarjolla leipäbuffet, jossa asiakkaat ovat itse saaneet leikata itselleen haluamaansa tuoretta leipää, on leivän itseleikkaamisesta jouduttu usein luopumaan käsivälitteisten kontaminaatioiden estämiseksi. Tilalle on otettu valmiit annosleivät tai esimerkiksi valmiiksi halkaistut sämpylät.

Koska lounasbuffetruokailuun liittyy monia haasteita, on paikkoja, joissa siitä on luovuttu kokonaan ja siirrytty malliin, jossa henkilökunta annostelee ruoat asiakkaille.

Leivän levitteissä on siirrytty annospakkauksiin. Paikoissa, joissa on käytössä automaattinen leviteannostelija, asiakas voi ottaa levitteen leivän päälle hygieenisesti koskematta mihinkään.

Jätepisteiden määriä ja sijoittelua on mietitty uudelleen, jotta asiakas pääsee sujuvasti eroon kasvomaskeista ja esimerkiksi lisääntyneestä annospakkausjätteestä.

Myönteinen viestintä taltuttaa pienet hankaluudet

Uudet palvelupolut käsidesipisteineen vaativat asiakkailta opettelua ja henkilökunnalta aikaa neuvoa ja opastaa asiakkaita. Koska henkilökontaktien välttämiseksi ei aina voi muutenkaan olla itse paikalla opastamassa, pitää ohjeet viestiä muilla viestintäkeinoilla. Tässä on avautunut ruokapalveluiden tarjoajille myös uusi paikka loistaa ja tehdä mieleenpainuvaa ja vaikuttavaa viestintää. Myös ikävästä ja palvelua mutkistavasta asiasta voi viestiä myönteisellä tavalla ja tuoda asiakkaille iloa ja hyödyllistä tietoa, jotta he jaksaisivat toimia järkevästi näissä poikkeusolosuhteissa, joiden kestoa ei kukaan vielä varmuudella tiedä. Millä keinoilla sinä olet ehkäissyt viruksen leviämistä ruokapalveluissa? Jaa kokemuksesi ja ajatuksesi muillekin.

Juha Jokinen

Haluatko ottaa kehitysloikan viestinnässäsi tai kehittää ammattikeittiösi toimintaa?

Tilaa uutiskirje, niin saat hyödyllistä ja virikkeellistä luettavaa!