psykologinen turvallisuus
Johtaminen, viestintä ja psykologinen turvallisuus

Johtajan tehtävä on varmistaa, että organisaation henkilöstö työskentelee oikeiden asioiden parissa mahdollisimman hyvin organisaation yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtajan pitää näyttää suuntaa ja huolehtia tavoitteen selkeydestä ja kirkkaudesta. Johtajan pitää johtaa joukkojaan oman esimerkin avulla. Ilman selkeästi viestittyä suuntaa, organisaatio ei tiedä, minne se on menossa, ja ”jos ei tiedä, minne on menossa, niin kaikki tiet […]

Lue lisää
Pakeneva kala
Asiakasreklamaation käsittely – pahoittelut ja pakoon

Asiakasreklamaation käsittely asianmukaisesti ja siten, että asiakas haluaa jatkossakin olla kyseisen palveluntarjoajan asiakas, on taitolaji. Tätä taitoa voi opetella ja se myös kannattaa. Peruskaava on jokseenkin seuraava: kuuntele, osoita ymmärrystä, tunnusta virheesi, hyvitä virheesi, varmista tyytyväisyys kysymällä. Reklamaatio pitäisi myös saada käsiteltyä asiakkaan kannalta kohtuullisessa ajassa. Jokainen edellä lueteltu elementti on tärkeä. Kun jokin niistä […]

Lue lisää
Muutos on mahdollisuus
Ruokapalvelualan haaste on työntekijäpula – mitä tehdä, jos käsiparit eivät riitä?

Yksi ruokapalvelualan haaste on työntekijäpula. Koronapandemia on pahentanut tilannetta entisestään. Kun mielikuvissa ruokapalvelualan työtehtäviä on tähän asti pidetty raskaina ja palkkausta heikosti kannustavana, niin nyt koronapandemian myötä myös alalta saatavan työtulon säännöllisyys on muuttunut aikaisempaa epävarmemmaksi. Ei siis ihme, että käsipareja ruokapalveluihin ja ruoanvalmistukseen on vaikea löytää riittävästi. Alan palkkojen nostaminen saattaisi lisätä työntekijöiden kiinnostusta, […]

Lue lisää
Tarjoilija kompastuu
Pomokin voi olla oppimisen este

Jos työntekijä tai koko organisaatio ei opi tai toimii toisin kuin on sovittu, perimmäinen syy harvoin on työntekijöiden laiskuus. Pomokin voi olla oppimisen este, koska yksi esihenkilön keskeisistä tehtävistä on omalta osaltaan huolehtia henkilöstön oppimisen edellytyksistä. Oppiakseen ihmisen tulee olla motivoitunut. Innostunut ja motivoitunut henkilöstö tekee parhaansa ja kykenee monesti antamaan työsuorituksena jopa enemmän kuin […]

Lue lisää
Lautasannos
Pomon duuni on palveluammatti

Pomon duuni on palveluammatti. Sen oivaltaminen vaatii aikansa. Joillekin sen hyväksyminen voi olla vaikeaa. Pomon tulisi luoda edellytykset onnistumisille, poistaa tai ainakin madaltaa työn tekemisen esteitä, katalysoida energiaa, ruokkia työntekijöiden henkisiä voimavaroja ja huolehtia siitä, että flow-tilan saavuttamiselle on aina sekä aikaa että tilaa. Palveleva pomo on kuin viidakossa etenevän tutkimusretkikunnan etunenässä kulkeva johtaja, joka […]

Lue lisää