/

14.2.2023

Johtaminen, viestintä ja psykologinen turvallisuus

Johtajan tehtävä on varmistaa, että organisaation henkilöstö työskentelee oikeiden asioiden parissa mahdollisimman hyvin organisaation yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtajan pitää näyttää suuntaa ja huolehtia tavoitteen selkeydestä ja kirkkaudesta. Johtajan pitää johtaa joukkojaan oman esimerkin avulla. Ilman selkeästi viestittyä suuntaa, organisaatio ei tiedä, minne se on menossa, ja ”jos ei tiedä, minne on menossa, niin kaikki tiet vievät perille” (Lewis Carroll).

Excelin numerot kertovat jälkeenpäin, miten johtaminen on onnistunut ja kuinka tuloksekasta työtä on tehty. Ihmisiä ei kuitenkaan voi johtaa pelkillä numeroilla. Hyvä johtaminen edellyttää hyviä viestintätaitoja, sillä johtaminen on mitä suuremmassa määrin viestintää. Se on sitä, mitä ja miten johtaja puhuu. Se on sitä, mitä hänen kehonsa ja käyttäytymisensä viestii. Se on sitä, mitä hän tekee ja mitä jättää tekemättä. Se on sitä, kuinka hän kohtelee henkilöstöään.

Pelko pitää parhaan pimennossa

Meissä kaikissa on huomattavan paljon enemmän voimavaroja ja kykyjä kuin mitä keskimäärin tuomme esiin. Hyvä johtaja innostaa ja kannustaa, koska sitä kautta näitä piilossa olevia voimavaroja voidaan saada esiin ja organisaation käyttöön.

Pelottelemalla ja pakottamalla ihminen tekee sen, mikä pitää hänet hengissä, ei yhtään enempää. Pelokkaana ja ahdistuneena ihminen oppii huonosti eikä ole halukas tai edes kyvykäs antamaan itsestään yhtään enempää kuin mitä oma selviytyminen edellyttää.

Psykologinen turvallisuus tuottaa tulosta

Alphabet-yhtiö (Google) tutki joitakin vuosia sitten, millaisia ominaisuuksia oli löydettävissä niistä tiimeistä, jotka olivat osoittautuneet kaikkein menestyksekkäimmiksi. Tutkimus osoitti, että menestyneille tiimeille oli tyypillistä kokemus psykologisen turvallisuuden tunteesta. Se tarkoittaa, että ihmisen ei epäonnistuessaankaan tarvitse pelätä joutuvansa teilatuksi ja hylätyksi. Psykologisesti turvallisessa tiimissä epäonnistumiseen suhtaudutaan normaalina ilmiönä ja mahdollisuutena oppia ja kehittyä.

Psykologisesti turvallinen tiimi ei synny vain toteamalla, että ”olemme psykologisesti turvallinen tiimi”. Se vaatii pelisääntöjä ja niiden selkeää viestimistä ja noudattamista. Turvallisuuden tunne muodostuu aidoksi, kun erilaiset aistittavat viestit tukevat sitä. Psykologinen turvallisuus lisääntyy, kun kuuntelemme, kyselemme, tuemme, kannustamme, keskustelemme, osoitamme ymmärrystä ja käyttäydymme rakentavasti.

Juha Jokinen

Haluatko ottaa kehitysloikan viestinnässäsi tai kehittää ammattikeittiösi toimintaa?

Tilaa uutiskirje, niin saat hyödyllistä ja virikkeellistä luettavaa!