Ammattikeittiölaitteiden hankinta ja käyttökustannukset

Ammattikeittiölaitteiden hankinta ja käyttökustannukset

Ammattikeittiölaitteiden hankinta on päätös, joka vaikuttaa keittiön toimintaan useita vuosia hankinta-ajankohdasta eteepäin. Jo nimensä mukaisesti ammattikeittiölaite on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin keittiölaitteisiin verrattuna ammattikeittiölaite tarkoittaa suurempaa kapasiteettia, parempaa kestävyyttä ja korkeampaa hintaa.

Esimerkiksi kotitalousmikroaaltouunin saa muutamalla kympillä, kun ammattikäyttöön tarkoitettu mikroaaltouuni maksaa vähintään useita satasia. Kotitalous- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden vertailu ei ole hintojen tai muidenkaan piirteiden osalta kovin tarkoituksenmukaista. Sen sijaan eri ammattikeittiölaitteita kannattaa vertailla keskenään tarkastellen sekä hankintahintaa että käyttökustannuksia.

Merkittäviä eroja hankintahinnoissa eri laitteiden kesken ja laiteryhmien sisällä

Hintaerot eri ammattikeittiölaitteiden välillä ovat merkittäviä. Pienlaitteet maksavat satasia, kun taas suuret, monipuoliset ja kehittyneet laitteet maksavat useita kymmeniä tuhansia euroja. Merkittäviä hintaeroja voidaan havaita myös eri laiteryhmien sisällä. Esimerkiksi uuni saattaa maksaa tonnin tai kymppitonnin.

Hankintahintaeron syyn pohtimiselle kannattaa uhrata tovi ja pyrkiä löytämään sille järkeenkäypä selitys. Tämän jälkeen voi sitten pohtia tarjoaako korkeampi hinta sellaista arvoa, josta kannattaa maksaa. Esimerkiksi viimeisen päälle hieno ja runsailla ominaisuuksilla täyteen ladattu yhdistelmäuuni, jolla keitetään vain perunoita ja riisiä energialisäkkeeksi, jää selvästi ominaisuuksiensa puolesta vajaalle käytölle.

Huomio myös käyttökustannuksiin

Hankintahinnan lisäksi ei saa unohtaa laitteiden käyttökustannuksia. Vaikka kaikkien ammattikeittiölaitteiden kohdalla käyttökustannusten osuus laitteen elinkaaren aikaisista kokonaiskustannuksista ei ole merkittävä, joidenkin laitteiden kohdalla niiden merkitys on aivan keskeinen. Esimerkiksi suuren astianpesukoneen kohdalla hankintahinnan osuus voi olla vain muutamia prosentteja laitteen elinkaaren aikaisista kokonaiskustannuksista. Lähes kaikki muu on käytöstä aiheutuvia kustannuksia, jolloin ne nousevat laitteen elinkaaren aikana jopa moninkertaisiksi laitteen hankintahintaan verrattuna.

Suuren astianpesukoneen kohdalla tämä johtuu siitä, että koneellinen astianpesu kuluttaa elinkaarensa aikana paljon energiaa (sähköä, höyryä), vettä ja kemikaaleja.

Astioiden pesu kuluttaa sähköä ja vettä

Astianpesuosasto voi haukata koko keittiön energiankulutuksesta viidenneksen, jopa paljon enemmänkin. Esimerkiksi lounasravintolassa ikääntynyt ja parhaat päivänsä jo tekniikankin puolesta nähnyt korikuljetinastianpesukone, siis yksittäinen laite, voi kuluttaa 30-40% koko ravintolan käyttämästä energiasta.

Jopa neljä viidesosaa ammattikeittiön veden ja pesuaineiden kulutuksesta voi liittyä juuri astioiden pesuun. Näillä puolestaan on suora kytkös toisiinsa: mitä enemmän koneellinen astianpesu kuluttaa vettä, sitä enemmän kuluu myös pesuaineita. Vaikka meillä Suomessa sekä vettä että sähköä on tarjolla varsin edulliseen hintaan, on näiden kustannukset kuitenkin syytä ottaa huomioon.

Koneellisen astianpesun kustannuksia ei kannata kuitenkaan tarpeettomasti pelätä ja hämmästellä. On hyvä, että raskaasta, aikaa vievästä ja ehkä ikävästäkin astioiden pesutyöstä suuri on saatu siirrettyä koneiden vastuulle. Sen lisäksi oikein käytettynä koneet puhdistavat astiat ekologisemmin ja tehokkaammin kuin ihminen.

Koneet vaikuttavat työn tekemiseen

Sen lisäksi, että ammattikeittiölaitteet kuluttavat muun muassa vettä, energiaa ja kemikaaleja, ne sitovat myös ihmisen työtä ja työaikaa. Laitteiden automatiikka lisääntyy koko ajan. Toisinaan puhutaan jopa älykkäistä ammattikeittiölaitteista. Kuitenkin ainakin vielä toistaiseksi keittiössä tarvitaan myös ihmistä käyttämään erilaisia laitteita. Näin ollen ammattikeittiölaitteiden hankinta on työkaluhankinta ruokapalvelujen tuottamiseksi. Laitteiden käytettävyyden kautta se vaikuttaa ammattikeittiön toimintaan ja kustannuksiin monin eri tavoin.

Helppokäyttöisyys parantaa käyttötehokkuutta

Kun ammattikeittiölaitetta on helppo käyttää, henkilöstö käyttää sitä mielellään, jolloin sen ominaisuudet tulevat laajasti hyödynnetyiksi. Myös arvokasta työaikaa säästyy, kun käyttäjät tietävät mistä napista kulloinkin pitää painaa tai mistä kahvasta kääntää. Helppokäyttöisyys on subjektiivinen käsite. Jo senkin takia helppokäyttöisyys on ammattikeittiölaitteiden tuotekehittäjille suuri haaste. Se, mikä miellyttää yhtä, voi olla toisen mielestä hankalaa.

Helppokäyttöisyys on kuitenkin nii merkittävä asia, että se kannattaa valita yhdeksi ammattikeittiölaitteen valintaperusteeksi. Laite, jota ei ole helppo ja mukava käyttää, jää käyttämättä. jolloin siitä tulee varastohuoneeseen pölyttymään unohdettu hukkainvestointi. Helppokäyttöinen laite pitää käyttökustannukset kurissa antamalla mahdollisuuden käyttää työvoimaresursseja muuhun tähdelliseen työhön.

Helppo puhdistettavuus parantaa käyttötehokkuutta

Ammattikeittiölaitteen puhdistaminen on, jos ei jokapäiväinen, niin ainakin jokaisen käytön jälkeinen toimenpide. Näin ollen ei ole samantekevää, kuinka helppoa tai vaikeaa laitteen puhdistaminen on tai minkä verran siihen kuluu aikaa.

Laitteen helppo puhdistettavuus on tärkeä ruokaturvallisuuteen vaikuttava seikka. Se mikä on helppo puhdistaa, tulee myös pidettyä puhtaana. Puhdistettavaahan keittiössä riittää, joten kaikki, mikä helpottaa puhdistustyötä, otetaan keittiöhenkilökunnan keskuudessa suurella kiitollisuudella vastaan.

Hygienian kannalta hyvässä ammattikeittiölaitteessa on mahdollisimman vähän erilaisia rakoja ja koloja, joihin haittamikrobit voivat asettua taloksi ja alkaa järjestää juhliaan. Moniin laitteisiin on tullut erilaisia puhdistusta helpottavia ratkaisuja, toimintoja ja automaattisia ohjelmia. Näihin on syytä tutustua huolella, jotta saa selville, miten ne oikeasti vaikuttavat työhön ja laitteen käyttöön.

Toisinaan mainostekstit saavat asiat näyttämään kovin ruusuisilta. Jokaisen laitteen mainoslehtinen kehuu, että laitteen puhdistaminen on helppoa. Mitä muuta ne voisivatkaan tehdä. Kun eroja ei siis löydy sanoista, on syytä kurkistaa niiden taakse. Asiaan perehtyminen kannattaa, koska eroja eri ratkaisuissa on varmasti.

Tekninen kestävyys ja hyvä huollettavuus ovat edullisuutta

Ammattikeittiöt eivät ole keskenään identtisiä. Kaikki ammattikeittiölaitteet eivät myöskään ole sopivia tai suunniteltu käytettäväksi kaikissa paikoissa. Laitteen korkea käyttöaste eli laitteen käyttäminen useita tunteja joka päivä, vaatii siltä paljon enemmän kuin vain arkipäivisin tarjottavan lounaslisäkkeen lämmittäminen. Kaikkein halvinta laitetta ei kannata hankkia siihen kaikkein kovimpaan paikkaan, jossa laitteen tekninen kapasiteetti joutuu liian koville tai tulee toistuvasti ylitettyä.

Jokainen laite kuluu käytössä. Laitteet voivat myös rikkoutua eri syistä. Ammattikeittiölaitteet tarvitsevat huoltoa. Huollon kustannukset ovat osa laitteen elinkaarikustannuksia. Helposti huollettava laite on monesti nopeampi ja näin ollen myös edullisempi huoltaa. Lisäksi jos joitakin pieniä teknisiä huoltotöitä voi tehdä itse, kuten esimerkiksi vaihtaa tiivisteitä tai suodattimia, voi saavuttaa mukavia säästöjä laitteiden huoltokustannuksissa. Keittiölaiteteknikkoa ei kenenkään kuitenkaan kannata ryhtyä leikkimään ilman riittävää ammattitaitoa. Se tulee usein vain kalliiksi ja voi olla vaarallistakin. Nopea ja ammattitaitoinen huolto on hyvä vaihtoehto. Sen saatavuus kannattaa selvittää samalla, kun alkaa miettiä itse laiteinvestointia.

Eroja on ja ne kannattaa kaivaa esiin

Mitään ei häviä, jos uhraa riittävän pitkän hetken käyttökustannusten tarkastelulle aina, kun ammattikeittiölaitteiden hankinta on ajankohtaista. Monesti voidaan helposti ja nopeasti todeta, onko käyttökustannuksilla niin suurta merkitystä, että siihen olisi tarpeen syventyä tarkemmin.

Käyttökustannukset olisi hyvä arvioida aina ensin ja vasta sen jälkeen tarkastella hankintahintaa. Huomio luiskahtaa helposti toisin päin jo senkin takia, että hankintahinta on helposti nähtävissä ja vertailtavissa. Käyttökustannukset puolestaan ovat usein piilossa, kenties joskus tarkoituksellakin. Niiden selvittämiseksi joutuu näkemään vaivaa ja ehkä tekemään jonkinlaisia matemaattisia laskuharjoituksiakin. Jos tähän ei itsellä riitä aikaa tai ammattitaitoa, voi palvelun ostaa muualta esimerkiksi osana muita hankintoihin liittyviä palveluja.

Fakta on, että ammattikeittiölaitteissa on eroja. Joskus äkkiseltään samankaltaisten laitteiden käyttökustannuksissa erot voivat olla merkityksellisiä. Laitteen ekotehokkuudella on toki hintansa hankittaessa, mutta säästö tuleekin sitten laitteen käytön myötä.

Käyttäjän roolia ei pidä väheksyä

Yhtä asiaa ei kuitenkaan kannata unohtaa. Vaikka ammattikeittiölaitteiden kehittynyt tekniikka parhaimmillaan hillitsee tehokkaasti niiden käyttökustannuksia, niin itse käyttäjä, ihminen, vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä laitteen käyttäminen todellisuudessa maksaa. Ihminen on päällikkö ja laite vain renki. Kun päällikkö on fiksu, niin renkikin onnistuu omassa työssään. Defosen palveluvalikoimasta löydät apua, kun ammattikeittiölaitteiden hankinta on ajankohtaista.