Tietosuojaseloste

Defose Oy:n asiakastietokannan rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 24.08.2023


Rekisterinpitäjä

 • Juha Jokinen
 • Defose Oy
 • Kilterinkulma 2 E 16, 01600 Vantaa
 • Puhelin 0400 416 082
 • www.defose.fi
 • Sähköposti: defose@defose.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

 • Defose Oy
 • Kilterinkulma 2 E 16, 01600 Vantaa
 • Puhelin 0400 416 082
 • www.defose.fi
 • Sähköposti: juha.jokinen@defose.fi

Rekisterin nimi

Defose Oy:n asiakastietokanta

Rekisterinkäyttötarkoitus

Rekisterin tiedot sisältävät Defose Oy:n palveluita käyttäneiden ja niistä lisätietoja pyytäneiden yhteystietoja. Rekisterissä ylläpidetään myös Defose Oy:n mahdollisten palveluiden käyttäjäehdokkaiden yhteystietoja. Tietoja käytetään
 • ilmoittautumisvahvistusten, osallistumisohjeiden, koulutusmateriaalien, uutis- ja asiakaskirjeiden, asiakastiedotteiden ja -kyselyjen sekä ammatillisen markkinointimateriaalin ja sisältöjen lähettämiseen sähköpostitse tai postitse.
 • Defose Oy:n tarjoamien palvelujen toteuttamiseen, myyntiin, asiakassuhteen hallintaan ja palvelujen kehittämiseen tarvittavaan viestintään.

 • Rekisterin tietosisältö

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Tehtävänimike
  • Yritys
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Toimitetun materiaalin luettelo
  • Defose Oy:n palvelut, joita henkilö on käyttänyt
  • Palveluita käyttäneiden henkilöiden antamat palautteet
  • Asiakkaan antamat profilointitiedot

  Säännölliset tietolähteet

  Rekisterin sisältö koostuu Defose Oy:n palvelujen tilaajien tai palveluista kiinnostuneiden ilmoittamista tiedoista.
  Defose Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

  Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Defose Oy ei luovuta tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalveluna toimivassa asiakkuudenhallintajärjestelmässä, johon kirjaudutaan käyttäjätunnuksen ja vahvan salasanan avulla. Tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain Defose Oy:n ne henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta tarve ja oikeus sekä tarvittavat salasanat.

  Tietojen säilytysaika

  Tietoja sälytetään rekisterissä vain niin kauan kuin asiakassuhteen hoitamisen, lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden tai oikeusvaateiden kannalta on tarpeen. Lisäksi säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädäntöä.

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tietoja pyytävän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

  Oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista

  Defose Oy täydentää, korjaa ja tarvittaessa poistaa rekisterin käytön kannalta puutteelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen korjaamiseksi on tehtävä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

  Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista reksiteristä kokonaan tai osittain. Pyyntö tietojen korjaamiseksi on tehtävä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.